logo

Doc. dr. Liljano Mervic, dr. med, je zanimanje za kožo po zaključenem študiju medicine vodilo na Dermatovenerološko kliniko Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer je bila zaposlena od 2003 do 2013. Specialistični izpit iz dermatovenerologije je s pohvalo opravila leta 2007. Med specializacijo in po njej je nabirala dermatološke izkušnje: od zdravljenja otrok s kožnimi boleznimi, splošne dermatologije, zgodnje diagnostike kožnega raka, zdravljenja težjih oblik luskavice s sistemskimi in biološkimi zdravili do dermatološke kirurgije in zdravljenja kožnih bolezni s fototerapijo.

Na Dermatovenerološki kliniki je vodila dermatoonkološko in kirurško dejavnost in sodelovala pri kliničnem raziskovanju, tudi kot glavna raziskovalka. Doktorirala je s področja kožnega raka melanoma in se na tem področju dodatno izpopolnjevala v enem najpomembnejših svetovnih centrov, na Univerzitetni klinki v Tübingenu v Nemčiji. Bila je članica melanomskega konzilija na Onkološkem inštitutu.

Neprestano se izobražuje na slovenskih in mednarodnih dermatoloških srečanjih predvsem na področju splošne dermatologije, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja kožnega raka, flebologije, v zadnjem času tudi laserske in estetske dermatologije. Je avtorica ali soavtorica znanstvenih in strokovnih prispevkov v mednarodnih in domačih dermatoloških revijah, na mednarodnih in domačih dermatoloških srečanjih ter v domačih poljudnih revijah. Na Medicinski fakulteti je od leta 2006 do 2019 poučevala bodoče zdravnike in zobozdravnike. Še vedno skrbi za izobraževanje zdravnikov, farmacevtov in laične javnosti na področju dermatologije in flebologije. Od marca 2013 deluje kot zasebna zdravnica v Dermatološki in flebološki ambulanti Klinike Doktor 24 (prej Klinike Pacient) v Ljubljani.

Izobrazba

diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani

opravila specializacijo in pridobila licenco za delo na področju dermatovenerologije

izvoljena v naziv asistentka za področje dermatovenerologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, ponovna izvolitev 2009

pridobila naziv doktor znanosti s področja medicinskih ved na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani

izvoljena v naziv docentka za področje dermatovenerologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, ponovna izvolitev 2017

Delovne izkušnje

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Farmacevtska družba Lek d.d. v Ljubljani

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Dermatovenerološka klinika

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za Dermatovenerologijo

zasebna praksa v Dermatološki ambulanti Klinike Doktor 24 (prej Klinika Pacient)

Članstva v strokovnih združenjih

– Zdravniška zbornica Slovenije

– Združenje slovenskih dermatovenerologov

– Slovensko flebološko in limfološko društvo

– European Academy of Dermatology and Venereology

– International Dermoscopy Society

– European Society for Lasers and Energy Based Devices

– European Association of Dermatooncology